Regulamin

REGULAMIN

XXV Ogólnopolskiego Rajdu Szlakiem Wieży Spadochronowej

TRASA HARCERSKA, STARSZOHARCERSKA I WĘDROWNICZA

1. ORGANIZATOR

Hufiec ZHP Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej, ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice.

2. TERMIN

2-4 września 2022 (piątek, sobota, niedziela).

3. MIEJSCE

Pole namiotowe znajdować się będzie na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3 w Katowiach (przy budynku Hufca ZHP Katowice). Wejście na teren miasteczka znajduje się od strony przedszkola, a nie głównej bramy Hufca ZHP Katowice -> https://goo.gl/maps/D3twJUMugHF2

Trasy rajdowe będą przebiegać na terenie Katowic.

4. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszeń można dokonywać od 3 czerwca do 19 czerwca 2022 r., za pomocą linków do formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej rajdu -> https://rajd.katowice.zhp.pl/.

5. UCZESTNICY

Uczestnikami Rajdu mogą być patrole:

 • harcerskie: od 5 do 8 osób plus opiekun,
 • starszoharcerskie: od 4 do 6 osób plus opiekun,
 • wędrownicze: od 4 do 7 osób w tym opiekun.

Patrolowym musi być osoba w wieku metodycznym danego patrolu (harcerz/ harcerz starszy, wędrownik), inna niż opiekun!

UWAGA!
Liczba miejsc na każdej trasie jest ograniczona. Każda drużyna może wystawić jeden patrol, na jedną trasę. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc, kolejne patrole będą uznawane według kolejności zgłoszeń.

Do 19 czerwca zostanie wysłane potwierdzenie akceptacji zgłoszenia, co jest jednoznaczne ze znalezieniem się na liście rajdowej.

6. EKWIPUNEK PATROLU

Każdy patrol przyjeżdżający na Rajd musi posiadać:

 • wyposażoną apteczkę,
 • namioty (prosimy o jak najmniejszą ich ilość),
 • ekwipunek biwakowy – niezbędniki, menażki, kubki, śpiwory itd.,
 • telefon z dostępem do Internetu i możliwością robienia i wysyłania zdjęć i filmów oraz zainstalowaną aplikacją WhatsApp -> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp,
 • kartkę i długopis.

Patrole Harcerskie powinny posiadać telefon z zainstalowaną aplikacją c:geo -> https://play.google.com/store/apps/details?id=cgeo.geocaching&hl=pl&gl=US

Patrole, których członkami są osoby, spoza Hufca Katowice muszą posiadać polisę ubezpieczeniową – do okazania w Biurze Rajdu, podczas rejestracji patrolu.

7. WPISOWE I PŁATNOŚĆ

Wpisowe za Rajd wynosi:
TRASA HARCERSKA/STARSZOHARCERSKA/ WĘDROWNICZA
90 zł – uczestnik
60 zł – opiekun

Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest wpłata wpisowego od każdego uczestnika i opiekuna patrolu we wskazanym poniżej terminie. Istnieje możliwość wpłaty wpisowego za cały patrol z dopiskiem ORSWS_NAZWA PATROLU.

W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty, patrol zostanie usunięty.

Wpłaty wpisowego należy dokonać po akceptacji zgłoszenia przez Biuro Rajdu na konto Hufca ZHP Katowice
od dnia 20 czerwca do dnia 26 czerwca 2022 roku
z dopiskiem ‘ORSWS – IMIE NAZWISKO UCZESTNIKA – NAZWA PATROLU
(dane konta: mBank 08 1140 1078 8031 4444 2100 9000).

Wszelkie zmiany w liczebności patroli muszą być zgłoszone do 26 czerwca. Po tym czasie patrol będzie zobligowany do opłacenia zadeklarowanej ilości osób w patrolu.

8. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Rajdzie po 10 sierpnia, wpisowe nie będzie zwracane ze względu na poniesione przez Organizatora koszty.

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 • zaplecze sanitarne – toalety oraz umywalnia,
 • dostęp do wrzątku,
 • możliwość naładowania telefonów dla patrolowych oraz opiekunów patroli – należy posiadać własną ładowarkę,
 • ciepły posiłek w sobotę,
 • dyplomy dla wszystkich patroli,
 • koszulki dla wszystkich uczestników rajdu,
 • nagrody dla najlepszych patroli,
 • atrakcje programowe na trasach rajdowych.

10. ZADANIA PRZEDRAJDOWE

Trasa Harcerska:
Zadaniem przedrajdowym jest zdobycie jak największej ilości informacji o miejscach zaznaczonych na mapie Katowic https://pl.mapy.cz/s/mahopovave

Trasa Starszoharcerska:
W eksplorowaniu przeszłości pomoże Wam odpowiednie przygotowanie, dlatego musicie odnaleźć jakieś historyczne zdjęcie Katowic i spróbować je odtworzyć. Czy znajdziecie miejsce, w którym było zrobione, czy przebierzecie się za postaci z niego, czy znajdziecie swoją własną ścieżkę?
Wszystko jest w Waszych rękach.

Zdjęcie wykonane oraz pierwowzór należy przesłać na maila piotr.mitas@zhp.net.pl do dnia 26.08.2022

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu w razie wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego.

Organizator nie odpowiada za zgubiony podczas rajdu sprzęt.

Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez organizatora.


REGULAMIN

XXV Ogólnopolskiego Rajdu Szlakiem Wieży Spadochronowej

TRASA ZUCHOWA

1. ORGANIZATOR

Hufiec ZHP Katowice im. Bohaterów Wieży Spadochronowej, ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice.

2. TERMIN

4 września 2022 (niedziela).

3. MIEJSCE

Trasy rajdowe będzie przebiegać na terenie Katowic.

4. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszeń można dokonywać od 3 czerwca do 19 czerwca 2022 r., za pomocą linków do formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej rajdu (https://rajd.katowice.zhp.pl/).

5. UCZESTNICY

Uczestnikami Rajdu mogą być patrole zuchowe liczące od 5 do 8 osób plus 1 do 2 opiekunów (w tym jeden pełnoletni).

Patrolowym musi być osoba w wieku metodycznym, inna niż opiekun!

UWAGA!
Liczba miejsc na trasie jest ograniczona. Każda gromada może wystawić jeden patrol, na jedną trasę. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc, kolejne patrole będą uznawane według kolejności zgłoszeń.

Do 19 czerwca zostanie wysłane potwierdzenie akceptacji zgłoszenia, co jest jednoznaczne ze znalezieniem się na liście rajdowej.

6. EKWIPUNEK PATROLU

Każdy patrol przyjeżdżający na Rajd musi posiadać:

 • apteczkę,
 • działający telefon komórkowy (do kontaktu z patrolem),
 • karimatę.

Każdy zuch musi mieć ze sobą:

 • strój odpowiedni do przebywania w lesie i adekwatny do pogody,
 • mundur (na przebranie na apel kończący).

Patrole, których członkami są osoby, spoza Hufca Katowice muszą posiadać polisę ubezpieczeniową na czas trwania trasy rajdowej.

7. WPISOWE

Wpisowe na Rajd wynosi:

60 zł – uczestnik
20 zł – opiekun

Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest wpłata wpisowego od każdego uczestnika i opiekuna patrolu we wskazanym poniżej terminie. Istnieje możliwość wpłaty wpisowego za cały patrol z dopiskiem ORSWS – NAZWA PATROLU CAŁOŚĆ.

W przypadku niedotrzymania terminu wpłaty, patrol zostanie usunięty.

Wpłatę wpisowego należy dokonywać po akceptacji zgłoszenia na konto Hufca ZHP Katowice
od dnia 20 czerwca do dnia 26 czerwca 2022 roku
z dopiskiem ‘ORSWS – IMIE NAZWISKO UCZESTNIKA – NAZWA PATROLU
(dane konta: mBank 08 1140 1078 8031 4444 2100 9000).

Wszelkie zmiany w liczebności patroli muszą być zgłoszone do 26 czerwca. Po tym czasie patrol będzie zobligowany do opłacenia zadeklarowanej ilości osób w patrolu.

8. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Rajdzie po 10 sierpnia, wpisowe nie będzie zwracane ze względu na poniesione przez Organizatora koszty.

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA

 • ciepły posiłek po trasie,
 • dyplomy dla wszystkich,
 • koszulki dla wszystkich,
 • nagrody dla najlepszych patroli,
 • atrakcje programowe na trasie.

10. ZADANIE PRZEDRAJDOWE

Każdy uczestnik przyjeżdża na rajd z wymyślonym imieniem na literę „A”.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu w razie wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego.

Organizator nie odpowiada za zgubiony podczas rajdu sprzęt.

Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez organizatora.

Skip to content